Terma dan Syarat Penggunaan irKazren.com

 1. Penerimaan Terma dan Syarat
  Dengan mengakses atau menggunakan irKazren.com, pengguna dianggap telah menerima dan bersetuju untuk terikat dengan semua terma dan syarat yang terkandung di sini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian daripada terma ini, sila berhenti daripada menggunakan laman web ini.
 2. Ketepatan Maklumat
  Kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan terkini di irKazren.com, namun kami tidak membuat jaminan atau jaminan sebarang jenis mengenai ketepatan, kelengkapan, atau kesesuaian maklumat tersebut untuk sebarang tujuan tertentu. Penggunaan maklumat di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.
 3. Hak Cipta
  Semua kandungan yang terdapat di irKazren.com termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, imej, grafik, audio, dan video adalah hak cipta terpelihara oleh irKazren.com kecuali dinyatakan sebaliknya. Penggunaan kandungan ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.
 4. Privasi Pengguna
  Kami menghormati privasi pengguna kami. Sila rujuk kepada dasar privasi kami untuk maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi data peribadi anda.
 5. Penafian Tanggungjawab
  irKazren.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini atau maklumat yang terkandung di dalamnya.
 6. Pindaan Terma dan Syarat
  irKazren.com berhak untuk mengemaskini atau mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Pengguna dijangka menyemak semula terma dan syarat ini secara berkala untuk mengetahui sebarang perubahan.

Dengan menggunakan irKazren.com, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan di atas. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai terma dan syarat ini, sila hubungi kami.

Shopping Cart

No products in the cart.

Return to shop
Home
Sebutharga
MyAccount
0
My Order
Menu
×